Gairmeacha

Is fostóir comhionannais deiseanna é Grúpa CIÉ

cie_logo_careers.jpg

Tá gach duine ag CIÉ tiomanta i dtreo éagsúlacht agus ionchuimsiú a chur ar fáil le gach rud a dhéanaimid. Tosaíonn sin leis an bhealach a n-earcaímid daoine isteach lenár n-eagraíocht. 

Tá na folúntais seo a leanas ar fáil ag CIÉ faoi láthair.

Feidhmeannach Airgeadais, Réadmhaoin an Ghrúpa CIÉ

Clúdach saoire máithreachais.  Cliceáil anseo le do thoil le haghaidh tuilleadh sonraí ar phróifíl an róil. Má tá suim agat sa ról, seol CV agus litir tacaíochta chuig recruitment@cie.ie faoin 28 Feabhra 2024.
 

Dublin Bus logo

• Meicnic Feithicle Trom
• Oibrithe Innealtóireachta
• Tiománaithe Bus Gairmiúla

        Féach ar fholúntais


Bus Eireann Logo
• Tiománaithe bus lánaimseartha
• Tiománaithe bus páirtaimseartha

      Féach ar fholúntais


Irish Rail Logo
• Riarthóir, an Roinn Soláthair
• Bainisteoir Feidhmíochta Soláthraí
• Oifigeach Cléireachais, Grád 4, Acmhainní Daonna
• Clár Iarchéime 2023


      Féach ar fholúntais