Pinsean

Clúdaíonn oifig Pinsean CIÉ riaradh na bpinsean do CIÉ, Bus Átha Cliath, Bus Éireann agus Iarnród Éireann.
 
Más iarbhall foirne nó pinsinéir de chuid CIÉ tú agus má tá ceist agat a bhaineann le pinsean, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar na bealaí seo a leanas:
 

G:+353 1 677 1871
R : pensions@cie.ie 
 

Leagtar amach sna doiciméid thíos na Tuarascálacha Bliantúla is déanaí ó na hIontaobhaithe don Scéim Foirne um Pá Rialta agus do Scéim Pinsean Aoisliúntais 1951 araon.

Regular Wages Staff Trustees Annual Report 2021

1951 Superannuation Scheme Trustees Annual Report 2021

Leabhráin Scéimeanna

Tá leabhráin thíos atá mar achoimre ar phríomhsholáthairtí an dá scéim phinsin i bhformáid soléite. Tá cúig leabhrán ann ar an iomlán, chun catagóirí éagsúla foirne a chlúdach.