Ár dTuarascálacha Bliantúla

Buaicphointí na Tuarascála

Cuirtear béim ar ról an CIÉ, agus é ag feidhmiú mar cheanntionscnóir iompair phoiblí fud fad na hÉireann, i dTuarascáil Bhliantúil an Ghrúpa CIÉ, 2021.

Is mar gheall ar an phaindéim go raibh athruithe feidhmiúcháin shuntasacha curtha faoi bhráid an Ghrúpa. Leanadh ár seirbhísí ar aghaidh le linn na paindéime, agus 226 milliún ciliméadar taistealta san iomlán in 2021, méadú 3% ó chiliméadair taistealta i rith 2020.

Cuirtear gach dul chun cinn maidir le Straitéis inbhuanaitheachta an Ghrúpa agus Forbairtí Dírithe ar Iompar fud fad na tíre faoi spotsolas chomh maith sa Tuarascáil.

Ioncam an Ghrúpa CIÉ
€1,298m (8% méadú)
Turais na gCustaiméirí
145 milliún (méadú de 5%, ach i bhfad níos ísle ná líon na dturas roimh an phaindéim fós)
 

Tuarascálacha an Ghrúpa CIÉ

2021 2021
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012

Iarnród Eireann

2021 2021
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012

Bus Átha Cliath

2021 2021
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012

Bus Éireann

2021 2021
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013